หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : จัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย : EMT
อ่าน : 879
จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ด้วยชมรมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับครูผู้สอน 4 หลักสูตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 และระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2562 โดยมีค่าสมัครอบรมหลักสูตรละ 600.-บาท โรงเรียนในสังกัดที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมดังกล่าวฯ สมัครได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทรศัพท์ 08-6803-0444 โทรสาร 035-252314