ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์
ตำแหน่ง :นิติกรชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าที่ในกลุ่ม :