ชื่อ - นามสกุล :พัชรินทร์ ฉ่ำเสนาะ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ