ชื่อ - นามสกุล :นายนวรัตน์ ด่วนชะเอม
ตำแหน่ง :ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :