ชื่อ - นามสกุล :นายสมยศ สุขดิษฐ์
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :ผู้แทนองค์กรชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :