[ ifarm ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
ชื่อเล่น : 
ฟาร์ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
24/1/2527
อายุ : 
33
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
i_takki_i@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
25 ถนนอุดมชาวนิเทศ
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 
58000
เบอร์โทรศัพท์ : 
+668643020
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
ปริญญาโท