[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ประกาศ ประกวดราคาชื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/มี.ค./2560       โปรแกรม SAR 21/มี.ค./2560       ประกาศ ประกวดราคาชื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/มี.ค./2560       การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 9/มี.ค./2560       แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน ครูอาวุโส 9/มี.ค./2560
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 61 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบสารสนเทศ
ระบบรายงาน Online
ระบบบริการ
ระบบรายงานออนไลน์2
แบบสอบถามออนไลน์
โปรแกรมงาน

แบบคำนวน ปร 4 5 6
ปรับปรุงล่าสุด

Facebook

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารการเงินฯ
Click ดูประวัติ
นายสมชาติ พุทธเกษม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Click ดูประวัติ
นางสาวประไพ โสแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายนิพนธ์ ภักดี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอังคณา ตั้งปัญญาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนายการ
Click ดูประวัติ
นางจินตนา อัตถโกศล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนพร ชุ่มมั่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชชาพร อินกองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มส่งเสริมเอกชน
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา